Temaföreläsningar


TEMAFÖRELÄSNINGAR

Inspirerande tankar och innovativa idéer

Många av våra klienter efterfrågar ibland inspirationsföreläsningar som inledning eller stimulans till en utvecklingsprocess. Straleda erbjuder inspirationsföreläsningar inom följande områden:


  • Varför lyckas vissa genomföra sina strategier och andra inte?
  • Ledarskap i moderna organisationer
  • Kommunikation - att göra gemensamt!
  • Jämställdhet - en nyckel till ökad framgång!
  • Öka produktiviteten genom att minska stressen i organisationen?
  • Motivation - Hur kan man motivera andra?
  • Agilt ledarskap för snabbare utveckling!