Strategiaudit
Straleda logotyp


STRATEGIAUDIT


Identifiera hinder för framgångsrikt genomförande av företagsstrategier

Straledas strategiaudit syftar till att ge företagsledningen en tydlig bild av vilka hinder som behöver övervinnas för att få kraft i genomförandet av den beslutade strategin. Svårigheter att få genomslag för beslutade strategier är frustrerande för VD och ledning och kan bero på olika saker. Ibland handlar det om bristande samsyn i ledningsgruppen. I andra fall otydlighet i kommunikationen. En vanlig utmaning är att tydliggöra strategin tillräckligt konkret. I vissa fall saknas delaktighet hos nyckelpersoner vilket leder till ett svagt intresse för att driva processen framåt.

I vår strategiaudit så intervjuar vi nyckelpersoner och studerar de underlag som finns för att analysera följande dimensioner:

  • Hur tydlig den framtagna strategin/affärsplanen är
  • Hur väl förankrad den är hos ledning och nyckelpersoner
  • I vilken utsträckning man har en djup förståelse för strategin
  • I vilken utsträckning man känner ägarskap för strategin och vill ta ansvar för den
  • Hur konkret planen är för genomförandet
  • Kommunikation på alla nivåer
  • Analys och plan för stöd till nyckelpersoner
  • Förväntade hinder och planer för att hantera dessa tidigt
  • Plan för uppföljningBoka strategiaudit

Välkommen att kontakta oss på info@straleda.se eller använd kontaktformuläret på denna sida. Det går även bra att ringa oss på tel. +46 (0)705 15 90 10 eller +46 (0)705 10 00 88

 
 
 
 
 


STRALEDA AB, HOLLÄNDARGATAN 23, 111 60 STOCKHOLM

Copyright ©Straleda AB, All Rights Reserved