Strategiaudit


STRATEGIAUDIT


Identifiera hinder för framgångsrikt genomförande av företagsstrategier

Straledas strategiaudit syftar till att ge företagsledningen en tydlig bild av vilka hinder som behöver övervinnas för att få kraft i genomförandet av den beslutade strategin. Svårigheter att få genomslag för beslutade strategier är frustrerande för VD och ledning och kan bero på olika saker. Ibland handlar det om bristande samsyn i ledningsgruppen. I andra fall otydlighet i kommunikationen. En vanlig utmaning är att tydliggöra strategin tillräckligt konkret. I vissa fall saknas delaktighet hos nyckelpersoner vilket leder till ett svagt intresse för att driva processen framåt.

I vår strategiaudit så intervjuar vi nyckelpersoner och studerar de underlag som finns för att analysera följande dimensioner:

  • Hur tydlig den framtagna strategin/affärsplanen är
  • Hur väl förankrad den är hos ledning och nyckelpersoner
  • I vilken utsträckning man har en djup förståelse för strategin
  • I vilken utsträckning man känner ägarskap för strategin och vill ta ansvar för den
  • Hur konkret planen är för genomförandet
  • Kommunikation på alla nivåer
  • Analys och plan för stöd till nyckelpersoner
  • Förväntade hinder och planer för att hantera dessa tidigt
  • Plan för uppföljningBoka strategiaudit

Välkommen att kontakta oss på info@straleda.se eller använd kontaktformuläret på denna sida. Det går även bra att ringa oss på tel. +46 (0)705 15 90 10 eller +46 (0)705 10 00 88