Översikt


STRALEDAS TJÄNSTER

Våra tjänster syftar till att hjälpa företag och organisationer att få saker att hända.

Det kan handla om förändringsarbete, strategier, företagskultur. Nyckeln till förändring ligger i ledarskapet. Därför utvecklar vi ledarna parallellt med utveckling av affär och verksamhet.


Strategy Implementation

STRATEGIAUDIT

Vad kan hindra strategin från att bli genomförd?


Straledas strategiaudit syftar till att ge företagsledningen en tydlig bild av vilka hinder som behöver övervinnas för att få kraft i genomförandet av den beslutade strategin.

LÄS MER OCH BOKA 


 

Business Plan Process

AFFÄRSPLANERING

Effektiva processer för utveckling av strategier och affärsplanering


Många organisationer brottas med sin affärsplaneringsprocess. Straleda hjälper till att utveckla en handfast pedagogisk process för att driva affärsplanearbetet mot tydliga mål. LÄS MER

Strategy Implementation

STRATEGIIMPLEMENTERING

Kraftfull implementering

av strategier


Enligt VD Barometern, Straledas årliga undersökning av hur VDar ser på sina utmaningar, utrycker 50 % att de är missnöjda med ledningsgruppens förmåga att genomföra sina strategier. Straleda hjälper till med implementeringen av ditt företags strategier. LÄS MER

 


Change Management

CHANGE MANAGEMENT

Ökat genomslag vid förändringsprojekt


De flesta företag lyckas bra med att planera de praktiska dimensionerna av ett förändringsprojekt. Men många ledare underskattar den mänskliga dimensionen av förändring. Change management handlar om just detta. Straleda hjälper organisationer att utforma en process som ser till att ledningen och berörda nyckelpersoner får stöd i att driva ett effektivt förändringsarbete. LÄS MER

 

Effektiva ledningsgrupper

HÖGPRESTERANDE TEAM

Effektiva ledningsgrupper


Många VD:ar upplever ett  bristande ansvarstagande för helheten i sina ledningsgrupper. Man uttrycker också behov av ökad samsyn och tydlighet i rollerna i ledningsgruppen.

Straleda hjälper ledningsgrupper med den utveckling som behövs för att organisationen skall nå sina mål. LÄS MER


 

Executive Coaching

CULTURE TRANSFORMATION

Engagerande företagskultur


Idag vill allt fler företag skapa en kultur av engagerade och ansvarstagande medarbetare. De beteenden som chefer och nyckelpersoner visar i form av förebilder i organisationen är nyckeln till att åstadkomma detta. Straleda hjälper företag att skapa en engagerande företagskultur genom att utveckla både chefer och medarbetare. LÄS MER


Executive Coaching

EXECUTIVE COACHING

Individuell ledarutveckling i fyra steg


Många seniora chefer har tillägnat sig en gedigen ledarkompetens genom olika ledarutvecklingsprogram, varvat med mångårig praktisk erfarenhet. Man efterfrågar ofta en mer skräddarsydd utveckling efter egna individuella behov. Bl.a. vill man kunna resonera kring olika ledarskaps- och personalfrågor, strategiska och operativa utmaningar. Med vår egen handfasta erfarenhet av ledarskap på både strategisk och operativ nivå som bas, erbjuder Straleda anpassad Executive Coaching till högre chefer i två varianter. LÄS MER


Inspirationsföreläsningar

TEMAFÖRELÄSNINGAR

Inspirerande tankar och innovativa idéer


Många klienter efterfrågar ibland inspirationsföreläsningar som inledning eller stimulans i en utvecklingsprocess. Straleda erbjuder inspirerande temaföreläsningar inom olika områden.

LÄS MER