Culture Transformation


CULTURE TRANSFORMATION


Ledarskap för engagerande företagskultur

Företagskultur handlar om de normer, värderingar och principer som skapar medarbetarnas beteenden. Ledarna i organisationen visar vägen genom att agera förebilder. Straleda hjälper till att utveckla företagskulturen genom att:


  • Tillsammans med ledningen formulera en engagerande och motiverande vision för kulturen.
  • Genomföra en kulturanalys för att skapa en bild av nuläget med hjälp av analysverktyget CTT (Customer Transformation Tool, Barret Values Centre) Vilka värderingar, beteenden och attityder råder i organisationen idag?
  • Konkretisera målbilden av den kultur man vill ha. Vi identifierar och tar fram själva värdegrunden som sedan omsätts till konkreta beteenden och attityder hos organisationen. När detta är gjort speglas målbilden mot den kultur och de beteenden som för närvarande råder.
  • Baserat på målbilden utformas ett utvecklingsprogram som omfattar samtliga chefer och ledare i organisationen. Detta syftar till att införliva värdegrunden i organisationens beteende.
  • Ledarutveckling av alla berörda chefer.
  • När chefer börjat agera enligt den önskade kulturen, involveras övriga medarbetare i kulturutvecklingen.
  • Uppföljning av processen sker löpande genom att man mäter hur kulturen upplevs.