Change Management


CHANGE MANAGEMENT


Ökat

genomslag vid förändringsprojekt

Change Management


Konsekvensen av att underskatta den mänskliga dimensionen i genomförandet är att förändringarna tar längre tid än planerat. Den får inte heller genomslag fullt ut vilket kostar tid och pengar. Om projektledningen fokuserar på den tekniska lösningen i en förändring så fokuserar change management på människorna i förändringen. Några av frågeställningar vi analyserar är:

Hur är organisationens förändringsförmåga? Hur väl rustade är nyckelpersonerna som ska genomföra förändringen? Har man de verktyg som behövs för att stötta medarbetare som tvekar inför förändringen?

 

Straleda hjälper organisationer vid förändringsprojekt genom att vi antingen antar rollen som projektledare eller som stöd till ledningsgrupp/projektgrupp. Vi bygger vårt angreppssätt på Procis modell, ADKAR för framgångsrikt förändringsarbete. Några huvuddimensioner i förändringsarbetet är:


  • En förstudie där vi kartlägger organisationens kapacitet att hantera förändring utifrån dess mognad och förändringens komplexitet.
  • Utifrån analysen utformas en process så att ledningen och berörda nyckelpersoner får stöd i att driva ett effektivt förändringsarbete.
  • Löpande handfast coaching och utbildning till berörda chefer under genomförande av förändringsarbetet.