Affärsplanering


AFFÄRSPLANERING


Effektiva processer för utveckling av strategier och affärsplanering

Business Plan Process

Ibland saknas en tydlig struktur för arbetet och affärsplaneringen har karaktären av en budgetprocess som pliktskyldigt beskriver olika utvecklingsområden. Dessa kommer sedan lätt i bakgrunden då uppföljningen ofta fokuserar på finansiella resultat och aktiviteter för att korrigera avvikelser. De mer långsiktiga utvecklingsområdena hinner man sällan prioritera. En del organisationer har en  strukturerad process men affärsplanen hamnar inte sällan i en mapp som sedan inte används aktivt under året


Straleda hjälper sina kunder att utveckla en handfast process för att effektivisera affärsplanearbetet. Utgångspunkten är följande:


  • Forma en tydlig lättarbetad process genom enkla mallar där omfattningen av innehållet varierar i de olika dimensionerna i affärsplanen, beroende på vad som är viktigast just nu: förändrade marknadsförutsättningar, teknikskifte, ny affärslogik eller något annat?
  • Möjliggöra en hög grad av delaktighet med resten av organisationen och säkerställa att mellancheferna känner ägarskap för affärsplanen.
  • Skapa en balans mellan operativt respektive strategiskt fokus.
  • Verifiera att den slutliga affärsplanen blir konkret och genomförbar.