SAMARBETSPARTNERS


STRALEDA SAMARBETAR MED

BRANSCHENS BÄSTA

Tillsammans med samarbetspartners med spetskompetens som kompletterar våra tjänster utvecklar vi ständigt nya erbjudanden. Allt i syfte att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål genom strategiskt ledarskap.DI Akademi – Diplomerad VD och Leda ledningsgrupp

Dagens Industris utbildningsinstitut Di Akademi erbjuder utbildningar inom  ledarskap, företagsledning, ekonomi, finans, styrelsearbete och kommunikation. Straleda har utvecklat och leder två kurser som DI Akademi anordnar: Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckasoch Att leda en ledningsgrupp – verktyg och strategier för att skapa en högpresterande ledningsgrupp.

Läs mer: www.di.se/akademi
En årlig undersökning av svenska vd:ars fokus och syn på viktiga frågor

VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Dagens Industri, Alumni och CFI Group. Syftet är att kartlägga hur svenska vd:ar ser på en rad viktiga frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hurman ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.

Läs mer: www.vdbarometern.seTransforming business for good

OXFORD LEADERSHIP är en global konsultorganisation med över 200 konsulter världen över som hjälper företagsledningar i några av världens största företag att utvecklas. Oxford Leadership hjälper autentiska, socialt medvetna ledare att hantera dagens stora utmaningar genom att bygga kulturer där medarbetarna känner engagemang och arbetar i linje med organisationens syfte och strategier. Oxford Leadership ser att de stora globala företagen har en avgörande inverkan på utvecklingen i världen och vill bistå dessa att utvecklas och påverka på ett positivt sätt. Oxford Leadership erbjuder spetskompetens inom utveckling av ledare och starka engagerande organisationskulturer i internationella organisationer.

Läs mer: www.oxfordleadership.comAdd Gender utmanar ledare i sin syn på organisationer, konkurrens och kompetens

ADD GENDER är organisationskonsulter specialiserade på jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Deras tjänster är inriktade på kompetensutveckling, kartläggning och rådgivning. Målgruppen är uppdragsgivare som vill ligga i framkant och därigenom bygga starka varumärken, hållbara affärsmodeller och tillåtande arbetsplatser. Add Genders kompetensnätverk omfattar även experter inom juridik, kommunikation och HR. I samarbete med Add Gender hjälper Straleda er att undersöka formella och informella strukturer som stödjer jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i er affärsidé, kundsegment och medarbetare. Är du redo att stärka konkurrenskraften och bli en attraktiv arbetsgivare även för nästa generations ledare och medarbetare?

Läs mer: www.addgender.se