Mats Frid

“Mats förmåga att förstå

de underliggande affärsutmaningarna gör honom till en kraftfull konsult. Han brinner verkligen för att utveckla oss mot tydliga affärsmål!”


Lars Täuber

Director

Fixed Communication Sweden ELTEL Networks Infranet AB


MATS FRID

Partner

Mats är en av grundarna och partner på Straleda. Han har 15 års erfarenhet av att som VD driva utveckling i stora och små företag i Sverige och Norden. Under ca 15 år som managementkonsult har Mats jobbat med strategiutveckling och utveckling av VD, ledningsgrupper och ledare. Han fungerar idag som senior rådgivare och hjälper företag att utveckla sina affärer och effektiveten i ledarskapet. Exempel på kunder är ISS, Transmode, IVL, Eltel Communications, IVL, NCC, Scania and Arla Foods.


Mats har lång erfarenhet som företagsledare och brinner för att skapa energi och engagemang i organisationer genom delaktighet och ett tydligt värdergrundat ledarskap. Med en bred kompetens och tyngdpunkt inom tjänstesektorn har han omfattande erfarenhet av att utveckla nya strategier och anpassa företag till nya förutsättningar. Som en god kommunikatör med strategisk blick, har Mats förmågan att identifiera och formulera kärnan i olika problemställningar på ett tydligt sätt. Med sin handfasta managementerfarenhet kombinerat med en god förståelse för hur människor fungerar, hjälper han VD:ar och ledningsgrupper att identifiera effektiva angreppsätt för att få saker att hända.

Mats arbetar som senior rådgivare med strategiutveckling och stöd i genomförandet av strategier och förändringsprojekt. Mats har tidigare varit VD för Hogg Robinson Group Nordic, Ticket Travel Group (publ), CFI Group Sweden, Telia Card and Vendator (publ.) Han är också styrelsordförande i Svenska Möten.

Mats är civilingenjör (KTH) och har en MSc. Engineering management från Stanford. Han är också certifierad change management consultant (PROSCI). Mats är stationerad i Stockholm och arbetar på svenska och engelska.


Exempel på genomförda uppdrag

  • Strategiutveckling på Eltel Fixed Communication inklusive utveckling av en ny affärsplaneprocess. 2015
  • Stöd i affärsplaneringsprocessen Scania Bilar Sverige. 2016 -
  • Långsiktig utveckling av kulturen och ledarskapet för utvecklad affärsmässighet på IVL-Svenska miljöinstitutet. 2012 -
  • Utveckling av ledningsgruppen för Transmode samt stöd i diskussionerna om framtida strategier. 2014
  • Genomförande av ledarskapspolicy på ISS Sverige, genom utveckling av bolagets ledningsgrupper. 2012
  • Seniorrådgivare till ett antal VD:ar


Kontakt

EPOST mats@straleda.se

TEL. +46 (0)70 515 9010