Kristian Thersthol
Kristian Thersthol

"Kristian har varit en avgörande tillgång för att driva utvecklingen i min ledningsgrupp. Hans förmåga att förstå komplexa frågor i kombination med driv och uppriktighet gör honom till en mycket värdefull partner i vår process"


Wiveca Dahl

HR Direktör, Trafikverket


KRISTIAN THERSTHOL

Partner

Kristian är en av grundarna och partner på Straleda. Han har över 15 års erfarenhet från IT- och telekomsektorn i Norden. Han har haft en rad olika positioner inom marknad, försäljning och produktledning i ett flertal högre chefsroller. Kristian har också 10 års erfarenhet som konsult inom management och ledarskap där han genomfört uppdrag avseende strategi och affärsutveckling, förändringsarbete, interim management, utveckling av ledningsgrupper och executive coaching.


Med en operativ och affärsmässig bakgrund, arbetar Kristian med såväl strategi- och affärsutveckling, förändringsarbete, interim management som utveckling av ledningsgrupper, leder förändringsprojekt och utbildar ledningsgrupper i ledarskap. Allt med fullt affärsfokus i syfte att hjälpa kunden att implementera sina strategier och nå sina mål.

Kristian har en Bachelor of Business Administration från Göteborgs universitet. Han är certifierad Change Manager från Prosci och NLP Business Practitioner från Coach2coach. Kristian är också certifierad i Srategic Visioning Process, DiSC och Valuesonline. Bland Kristians klienter återfinns bl.a. Swedbank, SIS, Eltel Networks, ISS, SEB och Trafikverket. Kristian är stationerad i Stockholm och arbetar på svenska och engelska.


Exempel på genomförda uppdrag

  • Utveckling av ledningsgruppen och övriga chefer på SIS (Swedish Standards Institute) Innehöll bl.a. framtagande och implementering av ledarprinciper i syfte att utveckla en ny affärsmässig företagskultur. 2016
  • Utveckling av ledningsgrupp på Swedbank, LC&I Markets. Uppdraget syftade till att skapa ett högpresterande team och utveckla det individuella ledarskapet genom bl.a. executive coaching. 2015-2016
  • Affärsutveckling på Svenska Möten innehållande målgruppsanalys, produktutveckling, utveckling och genomförande av en ny strategi för tillväxt. 2015
  • Strategiutveckling på Eltel Fixed Communication avseende utveckling av en ny affärsplaneprocess. Uppdraget syftade till att utarbeta en konsult-oberoende process för ABU och Distriktsledningarna. 2015
  • Utveckling av flera ledningsgrupper inom Trafikverket inom VO Investering, Stora projekt, Trafikledning och HR-direktörens ledningsgrupp. 2014-2015
  • Implementering av ledarskapspolicy på ISS Sverige, genom utveckling av företagets samtliga ledningsgrupper. 2012
  • Interimschef på SEB Global IT med ansvar för systemhantering och utveckling samt personalansvar för 700 medarbetare. 2009


Kontakt

EPOST kristian@straleda.se

TEL. +46 (0)705 10 00 88