Artiklar och tips

ARTIKLAR OCH TIPS


Vilka är en vd:s huvuduppgifter och ansvar?

I rollen som vd finns det ibland inga gränser för vad som kan anses vara ditt ansvar. Förutom resultat, måluppfyllelse och affärer, förväntas du också driva utveckling av affär och produkter, organisation och medarbetare.

Ibland känns uppgiften övermäktigt. Det vittnar många av de vd:ar Straleda arbetar med, och även respondentern i vår årliga undersökning VD Barometern. Så här rankar vd:ar ”top fem” bland sina huvuduppgifter:

1. Skapa en tydlig målbild och vision

Grunden är att formulera en tydlig, konkret och engagerande vision och hur planen för att komma dit ser ut. Kommunicera både vision, mål och planen ofta och konsekvent. Säkerställ att helst alla i bolaget förstår vad den innebär och hr de kan bidra till att närma sig visionen. Att kunna förmedla syftet med företaget och dess verksamhet är en nyckelfaktor för medarbetarna att känna meningsfullhet i arbetet.

2. Förse organisationen med rätt resurser

Huvudresurserna i dagens företag är nästan undantagsvis kapital och medarbetare. ”Personalen är vår viktigaste resurs” må ha blivit en sliten klyscha. Att väga värdet av att förse sina medarbetare med bästa tänkbara förutsättningar, mot begränsade resurser på en för företaget oförutsägbar marknad är en inte alltid så avundsvärd uppgift. Förmågan att sätta rätt människor på rätt arbetsuppgifter i rätt tid, är kanske vd:s största utmaningar. Utgångspunkten är förstås att balansera detta mot företagets övergripande affärsmål och säkerställa maximal effekt för varje investerad krona oavsett om det är i medarbetare eller i t.ex. anläggningstillgångar

3. Bygga en företagskultur

Att företagets kultur skapas av de ingående individernas värderingar och attityder är självklart. Men det är på beteenden det hänger! Din uppgift som vd är att skapa förutsättningar för en kultur som gynnar en positiv utveckling av både medarbetare och ditt företag. Det är ditt eget och andra ledares beteende som formar kulturen, vilket brukar sammanfattas i begreppet ”förebildsledarskap”

4. Fatta erforderliga beslut

Att fatta beslut kräver en lagom blandning av omdöme och mod. Det är ungefär lika vanligt med vd:ar som fattar beslut lite för snabbt, som de som dröjer för länge. Viktigt för båda kategorierna är att våga ta besluten och leva med att du sällan har perfekta underlag. I dagens snabbrörliga värld är oftast det bästa att ta ett beslut och sedan snabbt korrigera om det visar sig inte ge den effekt som var avsedd. Viktigast av allt är dock att det finns ett starkt kommittment bland de som är berörda och ska leva med beslutet.

5. Följa upp och kommunicera hur det går

Håll dig nära kärnverksamheten, se till att du förstår hur organisationen jobbar, var vaksam på det som inte verkar fungera. Avsätt tid för att vara ute i verksamheten - Våga lämna vd-stolen! Följ upp systematiskt och informera organisationen hur det går. Var uppriktigt och transparent – organisationen ser igenom alla försök att dölja eller anpassa ett budskap som inte stämmer överens med den upplevda verkligheten.

Vill du lära dig mer om vd-rollens utmaningar? Under DI Akademis utbildning Diplomerad vd går vi igenom detta och mycket annat. Se kommande kurstillfällen här: https://www.di.se/akademi/foretagsledning-styrelse/2201602/diplomerad-vd-ansvaret-ledarskapet-och-verkty/