HEM

Vässa det strategiska ledarskapet – Straleda tar er dit!NYCKELN TILL ATT GÅ FRÅN AFFÄRSPLAN

TILL RESULTAT ÄR DET STRATEGISKA LEDARSKAPET


Strategiskt ledarskap handlar om att utveckla långsiktiga strategier och att lyckas omsätta dem i praktiken genom ett tydligt ledarskap. Att ta steget från plan till genomförande är en utmaning många organisationer brottas med. Baserat på mångårig operativ erfarenhet hjälper Straleda sina kunder att implementera affärsplaner, strategier och förändringsprojekt. Avgörande för att lyckas är att ha ett ledarteam som utöver den strategiska överblicken också har förmågan att skapa engagemang i organisationen.VÅRA TJÄNSTER

Straleda hjälper sina kunder att nå uppsatta affärsmål genom att utveckla det strategiska ledarskapet. Våra tjänster inriktar sig på följande huvudområden.Strategy Implementation

STRATEGIAUDIT
Vad kan hindra strategin från att bli genomförd?

Straledas strategiaudit syftar till att ge företagsledningen en tydlig bild av vilka hinder som behöver övervinnas för att få kraft i genomförandet av den beslutade strategin.

LÄS MER OCH BOKA

 


Strategy Implementation

STRATEGI-IMPLEMENTERING

Kraftfull implementering av strategier

Enligt VD Barometern, Straledas årliga undersökning av hur VDar ser på sina utmaningar, utrycker 50 % att de är missnöjda med ledningsgruppens förmåga att genomföra sina strategier. Straleda hjälper till med implementeringen av ditt företags strategier.

LÄS MEREffektiva ledningsgrupper

HÖGPRESTERANDE TEAM

Effektiva ledningsgrupper

Många VD:ar upplever ett  bristande ansvarstagande för helheten i sina ledningsgrupper. Man uttrycker också behov av ökad samsyn och tydlighet i rollerna i ledningsgruppen.

LÄS MERExecutive Coaching

EXECUTIVE COACHING

Individuell ledarutveckling i fyra steg

Många seniora chefer har tillägnat sig en gedigen ledarkompetens genom olika ledarutvecklingsprogram, varvat med mångårig praktisk erfarenhet. Man efterfrågar ofta en mer skräddarsydd utveckling efter egna individuella behov. Bl.a. vill man kunna resonera kring olika ledarskaps- och personalfrågor, strategiska och operativa utmaningar. Med vår egen handfasta erfarenhet av ledarskap på både strategisk och operativ nivå som bas, erbjuder Straleda anpassad Executive Coaching till högre chefer i två varianter.

LÄS MER


Business Plan Process

AFFÄRSPLANERING

Effektiva processer för affärsplanering och utveckling av strategier

Många organisationer brottas med sin affärsplaneringsprocess. Straleda hjälper till att utveckla en handfast pedagogisk process för att driva affärsplanearbetet mot tydliga mål. 

LÄS MER


Inspirationsföreläsningar

TEMAFÖRELÄSNINGAR

Inspirerande tankar och innovativa idéer

Många klienter efterfrågar ibland inspirationsföreläsningar som inledning eller stimulans i en utvecklingsprocess. Straleda erbjuder inspirerande temaföreläsningar inom olika områden. 

LÄS MERExecutive Coaching

CULTURE TRANSFORMATION

Engagerande företagskultur

Idag vill allt fler företag skapa en kultur av engagerade och ansvarstagande medarbetare. De beteenden som chefer och nyckelpersoner visar i form av förebilder i organisationen är nyckeln till att åstadkomma detta. Straleda hjälper företag att skapa en engagerande företagskultur genom att utveckla både chefer och medarbetare.

LÄS MERChange Management

CHANGE
MANAGEMENT

Ökat genomslag vid förändringsprojekt

De flesta företag lyckas bra med att planera de praktiska dimensionerna av ett förändringsprojekt. Men många ledare underskattar den mänskliga dimensionen av förändring. Change management handlar om just detta. Straleda hjälper organisationer att utforma en process som ser till att ledningen och berörda nyckelpersoner får stöd i att driva ett effektivt förändringsarbete.

LÄS MERVD Barometern® – en årlig undersökning vi gör

VD Barometern® genomförs årligen av Straleda i samarbete med Dagens Industri, Alumni och CFI Group. Syftet är att kartlägga hur Svenska vd:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.

LÄS MERVÅR KOMPETENS


Straledas konsulter har lång operativ erfarenhet av att utveckla affärer, individer och organisationer. Vi kombinerar managementkonsultens strategiska analysförmåga med en solid operativ ledarerfarenhet. Straleda hjälper sina kunder att implementera affärsplaner, strategier och förändringsprojekt. Läs mer om vår samlade kompetens och hur den används i olika typer av kunduppdrag här:

MER OM OSS

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

REFERENSUPPDRAG

 

VÅR FILOSOFI


Vår erfarenhet är att framgångsrika organisationer har en ledningsgrupp som är ett högpresterande team. Ett väl fungerande ledarskap är den kanske viktigaste nyckeln till ett framgångsrikt företag, men det är inget självändamål!  Det är när vi knyter ihop ledarskapet med företagets strategiska utmaningar som det blir en framgångsfaktor! Vi skapar engagemang genom delaktighet. Det är grunden för vår affärsfilosofi.

LÄS MER

 

VÅRA KUNDER


Straleda arbetar med kunder inom både näringsliv och offentlig förvaltning i Sverige och internationellt. Gemensamt för våra kunder är att de vill öka tempo och genomslag i genomförandet av sina strategier. Läs mer:

KUNDER

REFERENSUPPDRAG

 

KONTAKTA OSS!


ADRESS

Straleda AB

Holländaregatan 23

111 60 Stockholm


EPOST 

info@straleda.se


TELEFON

Mats Frid

+46 (0)705 15 90 10

Kristian Thersthol

+46 (0)705 10 00 88


KONTAKTFORMULÄR

BOKA STRATEGIAUDIT