VD Barometern
Straleda logotypVD Barometern® – en årlig undersökning av svenska vd:ars fokus och syn på viktiga frågor


VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Dagens Industri, Alumni och CFI Group. Syftet är att kartlägga hur Svenska vd:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige. Läs mer: www.vdbarometern.se  Tydliga styrelsekrav på vd ger ökad tillväxt

  Vd:ar som upplever att styrelsen ställer tydliga krav får bättre tillväxt

  Ett tydligt samband i hela VD Barometern är att ju tydligare krav vd upplever att styrelsen ställer, desto mer sannolikt är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv. 


  Målinriktade företagsledningar mer lönsamma 

  Ledningsgrupper som är bra på att nå uppsatta mål får bättre vinstmarginal

  Undersökningen visar också på ett samband mellan hur väl ledningsgruppen upplevs klara av att genomföra fattade beslut och hur väl man når uppsatta mål.


  Utmaningar framåt: digitalisering och arbetskraft

  Digitalisering och tillgång på kompetent arbetskraft kommer att ha störst betydelse för företagandet de närmaste åren.

  VD:arna rankar digitaliseringen och tillgång på kompetent arbetskraft som de faktorer som har störst påverkan på företagandet de närmaste åren.


  Möjlighet att påverka viktigare än bonus för vd

  Många vd:ar har ersättning baserad på ekonomiskt utfall – men bara hälften säger att det påverkar deras sätt att arbeta

  I undersökningen anger mer 61% av de tillfrågande vd:arna att de har ersättning kopplad till ekonomiskt utfall.  


  Hållbarhet har inte nått styrelserummet

  Styrelsen har ännu inte reagerat på frågorna om hållbarhet och mångfald och styr inte på dem

  Styrelserna styr fortfarande huvudsakligen på finansiella mål samt kund och medarbetarnöjdhet. Denna styrning är ju i grunden rätt men frågan är om det räcker idag?


  Läs mer: www.vdbarometern.se  STRALEDA AB, HOLLÄNDARGATAN 23, 111 60 STOCKHOLM

  Copyright ©Straleda AB, All Rights Reserved