SAMARBETSPARTNERS

STRALEDA SAMARBETAR MED

BRANSCHENS BÄSTA

Tillsammans med samarbetspartners med spetskompetens som kompletterar våra tjänster utvecklar vi ständigt nya erbjudanden. Allt i syfte att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål genom strategiskt ledarskap.

 

 

Add Gender utmanar ledare i sin syn på organisationer, konkurrens och kompetens

ADD GENDER är organisationskonsulter specialiserade på jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Deras tjänster är inriktade på kompetensutveckling, kartläggning och rådgivning. Målgruppen är uppdragsgivare som vill ligga i framkant och därigenom bygga starka varumärken, hållbara affärsmodeller och tillåtande arbetsplatser. Add Genders kompetensnätverk omfattar även experter inom juridik, kommunikation och HR. I samarbete med Add Gender hjälper Straleda er att undersöka formella och informella strukturer som stödjer jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i er affärsidé, kundsegment och medarbetare. Är du redo att stärka konkurrenskraften och bli en attraktiv arbetsgivare även för nästa generations ledare och medarbetare?

 

Mer om Add Gender: www.addgender.se

 

"Transforming business for good"

 

OXFORD LEADERSHIP är en global konsultorganisation med över 200 konsulter världen över som hjälper företagsledningar i några av världens största företag att utvecklas. Oxford Leadership hjälper autentiska, socialt medvetna ledare att hantera dagens stora utmaningar genom att bygga kulturer där medarbetarna känner engagemang och arbetar i linje med organisationens syfte och strategier. Oxford Leadership ser att de stora globala företagen har en avgörande inverkan på utvecklingen i världen och vill bistå dessa att utvecklas och påverka på ett positivt sätt. Oxford Leadership erbjuder spetskompetens inom utveckling av ledare och starka engagerande organisationskulturer i internationella organisationer.

 

Mer om Oxford Leadership: www.oxfordleadership.com

 

Ledarskaparna skapar varaktig förändring i chefers beteende

 

LEDARSKAPARNA C&C AB har utvecklat ledningsgrupper och ledare i nationella och internationella företag och organisationer sedan 1991. Ledarskaparnas arbetssätt bygger på att få människor att vilja och våga göra konkreta varaktiga förändringar i vardagen i syfte att minska det stora energislöseri vi ser både gällande medarbetare och pengar. Vi är inte ett företag som levererar utbildningar. Genom skräddarsydda insatser ger vi våra kunder hjälp till självhjälp. Vi vet att effekten över tid blir bäst när utvecklingen drivs inifrån med helhetssyn och kundnytta som bas. I samarbete med Ledarskaparna erbjuder Straleda en fördjupad ledarutveckling som ger verktyg, insikter och den nystart man behöver för att gå från ”Good to Great”

Mer om Ledarskaparna: www.ledarskaparna.se

 

STRALEDA AB, HOLLÄNDARGATAN 23, 111 60 STOCKHOLM

Copyright © All Rights Reserved

WEBBDESIGN - WWW.BULLTERRIERDESIGN.SE