Vår filosofi

VI TROR PÅ ATT FORMA

HÖGPRESTERANDE LEDARTEAM

Med strategiskt ledarskap menar vi förmågan att både utveckla långsiktiga strategier och lyckas omsätta detta i praktiken genom ett tydligt ledarskap. Straleda hjälper sina kunder att genomföra strategier och förändringsprojekt genom att koppla ihop utvecklingen av ledare med konkreta affärsmål. Det skiljer oss från andra konsulter inom management och ledarskap, och är grunden för vår affärsfilosofi.

 

Strategi- och projektmål är hårddata, och ledarskapet mjukvaran som får det att hända ute i organisationen. Vid implementeringen blir det inte alltid som det var tänkt: uppsatta mål nås inte fullt ut eller inom givna tidsramar. Resultaten uteblir trots genomtänkta planer och resurser. Frågan vi ställer är - hur effektivt fungerar det strategiska ledarskapet hos dig?

 

Vår erfarenhet är att framgångsrika organisationer har en ledningsgrupp som är ett engagerat och högpresterande team. Utmärkande för sådana grupper är att de har samsyn och ett tydligt målfokus, samt förmåga att hantera konflikter, ömsesidigt ansvarstagande och tillit.

 

STRALEDA AB, HOLLÄNDARGATAN 23, 111 60 STOCKHOLM

Copyright © All Rights Reserved

WEBBDESIGN - WWW.BULLTERRIERDESIGN.SE