Vårt angreppssätt

 

STRALEDAS ANGREPPSSÄTT BYGGER PÅ ATT KOPPLA IHOP STRATEGI OCH LEDARSKAP

Straledas angreppssätt bygger på att koppla ihop strategi och ledarskap. Genom att kombinera Change Management och utveckling av ledare får vi det att hända. Arbetsprocessen startar i den ledningsgrupp som ansvarar för resultatet. Tillsammans med våra partners utformar vi en utvecklingsprocess för att strategier och planer ska implementeras fullt ut.

 

Förstudie och analys

Ett uppdrag inleds med att identifiera utmaningar, behov och specifika utvecklingsmål

I analysen identifieras och beskrivs effekten av bristerna i tid och ekonomi.

 

Identifiera och välja fokus

Utifrån de åtgärder som identifierats för att nå målen prioriteras de som ger mest effekt. Baserat på detta utformas en skräddarsydd utvecklingsprocess.

 

Förankra, involvera och engagera

En kritisk framgångsfaktor är att tidigt involvera och säkerställa ägarskap bland berörda medarbetare. Efter att prioritering och planering baserat på analysen är genomförd, vidtar en process för att förankra och skapa engagemang i organisationen.

 

Implementera

I genomförandet stöttas cheferna på plats under hela implementeringsfasen. Det handlar om att kombinera olika metoder, grupputveckling och individuell coaching på ett avvägt sätt.

 

Kommunicera och förstärka

För att förstärka implementeringen utarbetas en kommunikationsplan. Vi identifierar och utbildar berörda chefer och stärker deras ledarskap. Parallellt coachas nyckelpersonerna samtidigt som de följs upp på sina åtgärdsplaner.

 

STRALEDA AB, HOLLÄNDARGATAN 23, 111 60 STOCKHOLM

Copyright © All Rights Reserved

WEBBDESIGN - WWW.BULLTERRIERDESIGN.SE