HEM

 

Vässa det strategiska

ledarskapet för att nå målen!

Straleda tar er dit

 

 

NYCKELN TILL ATT GÅ FRÅN AFFÄRSPLAN

TILL RESULTAT ÄR DET STRATEGISKA LEDARSKAPET

 

Strategiskt ledarskap handlar om att utveckla långsiktiga strategier och att lyckas omsätta dem i praktiken genom ett tydligt ledarskap. Att ta steget från plan till genomförande är en utmaning många organisationer brottas med. Baserat på mångårig operativ erfarenhet hjälper Straleda sina kunder att implementera affärsplaner, strategier och förändringsprojekt. Avgörande för att lyckas är att ha ett ledarteam som utöver den strategiska överblicken också har förmågan att skapa engagemang i organisationen.

 

VÅR KOMPETENS

 

Straledas konsulter har lång operativ erfarenhet av att utveckla affärer, individer och organisationer. Vi kombinerar managementkonsultens strategiska analysförmåga med en solid operativ ledarerfarenhet. Straleda hjälper sina kunder att implementera affärsplaner, strategier och förändringsprojekt. Läs mer om vår samlade kompetens och hur den används i olika typer av kunduppdrag.

Om oss

Samarbetspartners

Referensuppdrag

Vår erfarenhet är att framgångsrika organisationer har en ledningsgrupp som är ett högpresterande team. Ett väl fungerande ledarskap är den kanske viktigaste nyckeln till ett framgångsrikt företag, men det är inget självändamål! Det är när vi knyter ihop ledarskapet med företagets strategiska utmaningar som det blir en framgångsfaktor! Vi skapar engagemang genom delaktighet. Det är grunden för vår affärsfilosofi

Läs mer

Straleda arbetar med kunder inom både näringsliv och offentlig förvaltning i Sverige och internationellt. Gemensamt för våra kunder är att de vill öka tempo och genomslag i genomförandet av sina strategier.

Kunder

Referensuppdrag

ADRESS

Straleda AB

Holländaregatan 23

111 60 Stockholm

 

 

TELEFON

Mats Frid +46 (0)705 15 90 10

Kristian Thersthol +46 (0)705 10 00 88

 

STRALEDA AB, HOLLÄNDARGATAN 23, 111 60 STOCKHOLM

Copyright © All Rights Reserved

WEBBDESIGN - WWW.BULLTERRIERDESIGN.SE